FAALİYET ALANLARIMIZ
Faaliyet alanlarımızı kısaca aşağıda açıkladığımız 9 paket halinde sıralanmıştır. Her paket farklı olarak düşünülüp ele alınmaktadır. Sizden hangi konularda yardımcı olabileceğimizi karşılıklı görüşmeler ile berlilememizin akabinde fiyat teklifimizi sunup seçilen paketler üzerinden size yardımcı olacağız.
Proje Dizayn Geliştirme
 • Gerekli detayların hazırlanması
 • Birbirinden farklı cephe kabuğu malzemelerinin nokta detaylarının oluşturulması
 • Cephe kabuğu malzeme seçiminde destek verilmesi
 • Prensip detaylar ve cephe strüktürünün nasıl oluşturulacağının belirlenmesi ihtiyaç halinde 3D çalışma yapılması
 • Nokta detay ve kesit paftalarının hazırlanması
Proje Teknik Şartname Oluşturulması
 • İstenen detaylar üzerinden şartname hazırlanması
 • Üreticiler üzerinden performans kriterleri, uygulama standartları, garantilerin sunulması,
 • Keşif tablolarının oluşturulması ve her firmanın rahatlkla anlayacağı teknik veriler ile düzenlenmesi.
Fiyatlandırma ve Raporlama
 • Tam anlamıyla hazırlanmış şartnameler üzerinden ilk etapta 5 adet firma ile görüşme sağlanması,
 • Sayıları önceden belirlenmiş 5 adet Cephe firması ile görüşmelerin ve tekliflerin alınması üzerine ayrıntılı rapor hazırlanması
 • Bu aşamada arzu eden müşterilerimize taahhtüt için kendi bünyemizden de fiyat teklifi sunulması
Projelendirme ve Kontrol
 • Yüklenici cephe firması tarafından hazırlanan proje çizimlerinin kontrolü
 • Projede kullanılacak olan ürünlerin numunelerinin yüklenici cephe firması tarafından sunulması ve tarafımızca kontrolünün yapılması.
Uygulama Kontrol Aşaması
 • Montaja başlamış olan cephe firmasının periyodik süreçlerle kontrol edilmesi.
 • Montajda görülen hususların olumlu olumsuz işveren firmaya rapor edilmesi.
Uygulama Yapılması
 • Müşterinin isteğine bağlı olarak çözüm ortaklarımız ile birlikte tüm detayların hazırlanması, 1/1 ölçekli çizimlerin yapılması, imalat paftalarının oluşturulması, malzemelerin tedariği, imalat, ambalaj, nakliye ve montaj evrelerinin tamamının tarafımızca yapılması.
Uzman Mütaalası
 • Şirketimiz yetkilisi Ersin BÜYÜKLÜ aynı zamanda İstanbul Mahkemelerinde Aluminyum Giydirme Cephe konusunda Bilirkişi olarak görev yapmaktadır.
 • Tarafların uyuşmazlık konusu olayda dava aşamasına gelmeden işin çözümlenmesi için esas alınan ve kabul gören işin uzmanı mühendislerden bilgi ve yazılı rapor alınmasıdır.
 • Cephe kabuğu ve inşaatın diğer dallarınıda kapsayan danışmanlık hizmetidir.
 • Bu hizmet firmamızda bulunan mühendisler tarafından verilecektir.
Aluminyum Giydirme Cephe Konusunda Avukatlık Hizmeti
 • Aluminyum Giydirme Cephe Sistemleri hakkında bilgi sahibi bir avukatlık firması olan iş ortaklarımız ile beraber, işveren taşeron arasındaki anlaşmazlıklarda müşterilerimize hizmet vermek amaçlı kurulmuş bir çözüm ortaklığıdır.